Mezoterapia skóry głowy z użyciem osocza bogatopłytkowego – osocze bogatopłytkowe to jedna z najskuteczniejszych substancji, wykorzystywanych podczas zabiegów mezoterapii.
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym polega na podaniu śródskórnym lub podskórnym substancji czynnej. Pobierana od pacjenta krew, umieszczana jest w specjalnej wirówce. W ten sposób wyodrębnione osocze podaje się podczas zabiegów.